teknologi

Det har lenge vært kjent at vann innblandet i brennstoff til dieselmotorer har en meget positiv effekt på forbrenningen, og medfører reduserte utslipp av forurensning til luft.

Forbrenning er en kjemisk prosess, oksidasjon. Prosessen optimaliseres ved luftoverskudd. I en ideell forbrenningsprosess reagerer karbon med oksygen og danner varme, CO2 og vann. Ved forbrenning av olje dannes det i tillegg en rekke forurensende gasser og partikler.

water

Vann i olje blandinger kalles mikroemulsjon. Vannet, under forutsetning av at det er homogent integrert i oljen som mikropartikler, vil fordampe umiddelbart etter at det når brennkammeret. Under fordampningen ekspanderer vanndråpen så kraftig at oljefilmen rundt dråpen pulveriseres til partikler av nanometer størrelse. Disse partiklene reagerer raskere og mer fullstendig med oksygenet enn mekanisk forstøvede oljepartikler, som er større. Vannet tilfører oksygen til forbrenningsprosessen og reduserer behovet for tilført forbenningsluft. Under fordampningen absorberer vannet varme og bidrar til å senke lokale maksimum temperaturer i forbrenningsflammen. Resultatet er en tilnærmet fullstendig forbrenning og dermed lavere utslipp av forurensende gasser og partikler til atmosfæren.

Det vanligste problemet med mikroemulsjoner er stabiliteten i blandingen. Det er ikke uvanlig med separasjon mellom vann og olje, som medfører havari på motorer og utstyr og derigjennom økte vedlikeholdsutgifter og driftsstopp.

Eco Energy sin patenterte teknologi sikrer at produktet består av en homogen blanding mikropartikler av vann og olje, som danner en ekstremt stabil mikroemulsjonen. Tester utført av et internasjonalt anerkjent laboratorium har vist at selv mikroemulsjon produsert med ultra lett dieselolje ikke viser spor av fritt vann.