pure black fuel

pure black fuel

Pure black fuel er betegnelsen på mikroemulsjoner laget av tungolje og vann. Før emulgeringsprosessen kan det tilsettes en liten mengde urea i vannet. Urea tilsettes ikke dersom mikroemulsjonen skal anvendes som drivstoff til dieselmotorer.

Pure black fuel er en ekstremt stabil mikroemulsjon som er produsert i henhold til vår patenterte produksjonsprosess.

Andelen vann i pure black fuel varierer mellom 6 % og 20 % (av vekt) avhengig av bruksområde.

Pure black fuel er velegnet til bruk i alle typer kjeler og forbrenningsovner som er utstyrt til å brenne tungolje. Drivstoffets forbedrede forbrenningsegenskaper etter emulgering, som resulterer i en kraftig reduksjon i utslipp av luftforurensende stoff, muliggjør ofte at våre kunder kan bytte til en billigere olje uten å bryte konsesjonsgrensen for utslipp.

Forbedret forbrenning resulterer også i reduserte drifts- og vedlikeholdsutgifter av kjele og brennere.

Pure black fuel kan benyttes som drivstoff i større dieselmotorer under forutsetning av at prosessvannet demineraliseres før det emulgeres inn i oljen.


Prinsippskisse av produksjonsprosessen

Prinsippskisse av produksjonsprosessen