lite white diesel

lite white diesel

Lite white diesel er betegnelsen på mikroemulsjoner laget av diesel, bio-diesel (eller blanding av diesel og bio-diesel i hvilket som helst blandingsforhold) eller svært lette fyringsoljer. Vannet i blandingen skaper den hvite fargen på produktet.

Lite white diesel er en ekstremt stabil mikroemulsjon som er produsert i henhold til vår patenterte produksjonsprosess og med vår patenterte emulgator.

Andelen vann i lite white diesel varierer mellom 6 % og 15 % (av vekt) avhengig av bruksområde.

Lite white diesel er velegnet til bruk i dieselmotorer, industrielle kjeleanlegg og varmesentraler, og vil redusere kraftig utslipp av røyk, partikler, CO og NOx. Under testing i dieselmotor viser resultatene ingen reduksjon i motorytelse eller økning i spesifikt brennstofforbruk.Prinsippskisse av produksjonsprosessen

Prinsippskisse av produksjonsprosessen