eco energy holding oversikt

Eco Energy Holding AS ble etablert i april 2006.

Eco Energy er markedsledende på en teknologi som omdanner alle typer brennoljer til miljøvennlig brennstoff ved å emulgere vann inn i oljene.

Våre produkter er:

Bruk av våre produkter betyr:

  • Ingen modifikasjoner på dieselmotorer
  • Ingen modifikasjoner på kjeler eller brennere
  • Ingen økte vedlikeholdsutgifter
  • Ingen utslipp av sekundære gasser
  • Ingen produksjon av nytt spesial avfall

_NO_