svoveldioksid (SO2)

Svoveldioksid er en fargeløs gass med en skarp og irriterende lukt. Den produseres ved forbrenning av forsile brensel (kull og olje) og av smelting av malm som inneholder svovel.

Når SO2 kommer i kontakt med vann dannes det svovelsyre, som er hovedkomponenten i sur nedbør. Sur nedbør forårsaker skogsdød, forsurer elver og vassdrag som skader akvatisk liv og korroderer bygningsmaterialer og maling.

Røyk

SO2 kan påvirke åndedrettssystemet, lungefunksjonen og være irriterende på øynene. Når SO2 irriterer luftveiene forårsaker det hoste, slimutskilling og kan føre til astma, kronisk bronkitt og gjøre mennesker mer utsatt for luftveisinfeksjoner. SO2 kan også feste seg på partikler, og dersom slike partikler innåndes kan del lede til mer alvorlige sykdommer.