forurensende utslipp

Utslipp av forurensende stoff til luft fra transport, oppvarming og industri er hovedgrunnen til forringelsen av luftkvalitet og til forsuring av miljøet. Samfunnet vårt kan ikke fungere uten mobilitet eller industri, og i overskuelig fremtid finnes ingen kjent teknologi som vil overta for bruken av fossile brensel. For å redusere skadevikningen av fossile brensel må renseteknologier taes i bruk umiddelbart.

Beijing på en dag etter regn og på en solfylt men forurenset dag.

De fleste renseteknologier krever store investeringer i nytt utstyr, modifikasjoner, drift og vedlikehold, og har ofte uønskede sideeffekter som økt energiforbruk, sekundæremisjoner eller generering av annet problem avfall.

Emulsjoner av vann og olje er den eneste kjente teknologien som reduserer forurensende utslipp uten å skape noen form for uønskede sideeffekter.