karbonoksider (COx)

CO (Karbonmonoksid)

Karbonmonoksid er en fargeløs, luktfri og giftig gass som dannes ved ufullstendig forbrenning av oljer i for eksempel motorer. CO vil ved innånding overføres via lungene til blodomløpet hvor det dannes karboksylhemoglobin som reduserer blodets evne til å frakte oksygen til organer og vev. CO kan svekke utholdenheten, oppfattelsesevnen, læreevnen og motorikken.

Air pollution in downtown Los Angeles

CO2 (Karbondioksid)

Karbondioksid er den dominerende drivhusgassen som dannes ved forbrenning og forråtnelse og skaper den såkalte drivhuseffekten. Utslippene av CO2 er primært menneskeskapt ved forbrenning av fossile brensel til transport, oppvarming og industri. Forskerne mener at drivhusgassene forårsaker klimaendringer på jorden.