winter landscape

Verdenssamfunnets stadig økende behov for energi akselererer forurensningen av miljøet. Der finnes ingen indikasjoner i uoverskuelig fremtid på at bruken av fossilt brensel vil reduseres. Dersom ikke effektive tiltak mot forurensing iverksettes middelbart, spår forskerne økning av naturkatastrofer og forringelse av helsetilstand til mennesker i tettbebygde strøk.

Eco Energy er markedsledende på en teknologi som omdanner alle typer brennoljer til miljøvennlig brennstoff ved å emulgere vann inn i oljene.

Vann i olje emulsjoner er kjent under begrepet mikroemulsjon (microemulsion). Mikroemulsjoner er den eneste kjente teknologien som virkelig reduserer utslipp av luftforurensende stoffer fra forbrenning av oljer, uten noen form for uønskede bi-effekter som generering av sekundære gasser eller problem avfall.

våre produkter

lite white dieselLite white diesel er velegnet til bruk i dieselmotorer, industrielle kjeleanlegg og varmesentraler, og vil redusere kraftig utslipp av røyk, partikler, CO og NOx.


pure black fuels Pure black fuels er velegnet til bruk i alle typer kjeler og forbrenningsovner som er utstyrt til å brenne tungolje. Umiddelbar effekt på nye og gamle installasjoner og på topp moderne lav NOx brennere.


stopNOx teknologi stopNOx teknologien er en svært kostnadseffektiv teknologi for reduksjon av NOx utslipp ved forbrenning av olje i industrielle kjeleanlegg og forbrenningsovner. stopNOx krever ikke noen form for modifikasjon av eksisterende anlegg.