news

Test av Lite White Diesel basert på Spesialdestillat Marine

På oppdrag i fra Eco Energy Holding AS, har MARINTEK utført test av Lite White Diesel basert på Specialdestillat Marine. Målet med testen var å kartlegge endringer i eksosutslipp og drivstofforbruk ved forskjellige blandinger med vann.

Av spesiell interesse er reduksjonen av NOx-utslipp forårsaket av å blande inn vann i drivstoffet. Testene består av en referanse olje og tre emulgerte oljer basert på referanse oljen blandet med 11.5, 13 og 14 % vann.

Les mer om april 2009 testen i fra Marintek og last ned den komplette rapporten