nyheter

Test av Lite White Diesel på en marin diesel motor

På oppdrag i fra Eco Energy Holding AS, har MARINTEK utført test av Lite White Diesel i forskjellige blandinger med vann og kartlagt endringer i eksosutslipp og drivstofforbruk.

Av spesiell interesse er reduksjonen av NOx-utslipp forårsaket av å blande inn vann i drivstoffet. Testene består av en referanse olje og fire emulgerte oljer basert på referanse oljen blandet med 8, 10, 12 og 15 % vann.

Les mer om 2009 testen i fra Marintek og last ned den komplette rapporten