nyheter

Nytt produksjonsanlegg i Italia

Eco Energy Italia s.r.l. har åpnet et produksjonsanlegg for Lite White Diesel i det fiskale depotet Consorzio Consagsa i Cassina di’ Pecchi i Milano, Italia.

Production Plant

Anlegget er helautomatisk og produksjonskapasiteten er 18 000 liter høykvalitets lite white diesel per time. Produktene er beregnet for lokal transport og innenlands oppvarmingsmarkeder.

Leveransene fra anlegget starter i midten av mai 2008.